ПРОЕКТИРАНЕ И ИНЖЕНЕРИНГ

Проектът е най-важният етап от целия процес на изграждането и построяването до влизането в експлоатация.

Преди започването на същинското строителство „Югстрой“ , предлага на своите  клиенти , услуги свързани със цялостната реализация на проектите им.Този процес включва работата по проектиране и планиране на идеен или инвестиционен проект.

  • Изготвяне на идейни, технически и работни инвестиционни проекти;
  • Пред-инвестиционни проучвания;
  • Пред-проектни проучвания;
  • Геоложки и хидро-геоложки проучвания и доклади;
  • Количествени и морфологични анализи на отпадъци;
  • Изготвяне на тръжни документации за участие в обществени поръчки;
  • Консултации в строително-инвестиционния процес.