Строителството е част от вторичния сектор на стопанството. Представлява производителна дейност,при която с помощта на материали, работна сила и машини се изграждат,реконструират или ремонтират сгради и съоръжения.

Фирма „Югстрой“ ООД  е основана през 1998 год. като от тогава до сега основните й дейности са строителство и проектиране.“Югстрой“ ООД притежава над 19 годишен опит и над 100 изпълнени обекта в сферата на строителството в цялата страна. Фирмата е  член на Камара на строителите – областно представителство Смолян от  09.2016 г.

Фирмата притежава следните удостоверения за изпълнения на строежи:

  • ПЪРВА ГРУПА– строежи от високо строителство,прилежащата му инфраструктура,електронни съобщителни мрежи и съоръжения. Строежи от III и V категория.
  • ВТОРА ГРУПА– строежи от транспортна инфраструктура . Строежи от  III и IV категория.
  • ЧЕТВЪРТА ГРУПА–  строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.Строежи от III и  IV категория.

За сигурността на  изпълняваните дейности „Югстрой“ ООД има валидна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“-   за цялостно изпълнение на строителството или  на отделните видове строителни и монтажни работи.

За управление на качеството фирмата разполага с внедрена система за управление на качеството и опазването на  околната среда, а именно:

  • ISO 9001:2008– е международен стандарт,който следи  за способността продуктът ,който предоставя да отговаря на клиентските нормативни изисквания и да се стреми непрекъснато да повишава удовлетвореността на клиента.
  • ISO 14001:2015–  дефинира изисквания и насоки към „ефективна система за управление на околната среда“ .Така доказваме,че се грижим за опазването на околната среда , в която живеем.

 

Предлагани услуги извършвани от дружеството:

  • Работа с багер- комбиниран – 40 лв./час
  • Работа с багер „Комацу „- 62,50 лв./час
  • Работа с кран – 18,50 лв./час
  • Работа с багер с хидрочук – 110 лв./час
  • Превоз с камион Мерцедес – до 1 км.- 30 лв./курс; до 5 км.-28 лв./курс; над 5 км. – 5 лв./км.

Цените са без включено ДДС.